Ecologische tuin aanleggen

Gepubliceerd door de

Wil je graag een ecologische tuin aanleggen? Lees in dit artikel meer over tuinonderhoud, gazonrestauratie en ecologisch beheer van jouw tuin.

Een ecologisch aangelegde tuin past binnen de wijde omgeving, gebruikt streekeigen planten, en is onderhoudsvriendelijk, milieuvriendelijk en lief voor de portefeuille. Een ecologische tuin is ook een veilige haven voor kleine dieren. Vlinders en andere insecten vinden er de nodige nectar. Maar hij is eveneens mensvriendelijk. Een ecologische tuin verwelkomt je met fleurige bloemen, een gezonde gazon en krachtige planten.

Ecologisch tuinonderhoud

Het onderhoud van een tuin kan veel tijd en energie vragen. In een ecologisch onderhouden tuin is dat anders. Door gerichte ingrepen worden snoeien, gras maaien en algemeen onderhoud beperkt. Dit wil niet zeggen dat we onze tuin laten “verwilderen”.

Gazonrestauratie

Een gazon veroudert, vermost of krijgt last van meerjarige onkruiden. Wanneer de eerste aftakelingsverschijnselen zichtbaar worden, is het meestal te laat; de maatregelen om de grasmat dan nog terug in orde te krijgen passen in het vakje “extreme measures”. Een gazonrestauratie gebeurt echter steeds in die mate dat het gebruik van de gazon minimaal onderbroken wordt.

Pro-actieve restauratie gebeurt door zaad in de grasmat te injecteren. Pro-actief werken garandeert een maximaal genot van een frisse jonge gazon, het hele jaar door.

Curatieve restauratie is ingrijpender, en bedoeld om vochtproblemen op te lossen, verdichte bodemlagen te doorbreken en zuurstof of meststoffen op grote diepte te injecteren.

Ecologisch beheer

Alternatieve onkruidbestrijding is een proces met een lange leercurve. Hoveniers uit ons netwerk kunnen u begeleiden in deze leercurve, door u bij te staan bij het opstellen van onderhoudsplannen of door praktijkgerichte opleidingen.

Ook bij nieuw aan te leggen terreinen (speelvelden, groenzones in een nieuwbouwwijk, parken of groenschermen) is het belangrijk om rekening te houden met een aantal ecologische voorwaarden, om onderhoud te beperken en onkruid zo weinig mogelijk kans te geven. Verder wordt er gekeken naar streekeigen en onderhoudsvriendelijke beplantingen. Dit alles valt binnen het ecologisch bouwen.

ecologische tuin aanleggen

Aanplanten van Korte Omloop Hout

Korte Omloop Hout (KOH) is een nieuwe teelt in de landbouw. Op een intensieve manier wordt snelgroeiend hout gekweekt om gebruikt te worden als energiebron voor verwarming of elektriciteitswinning.

Op extensieve basis kan KOH ook gebruikt worden in groenschermen, verwilderingsstroken, als landschapselement, in parken en zo verder.

Tuinaannemers uit ons netwerk kunnen KOH voor u aanplanten en verzorgen, en eveneens een midden- en onderbeplanting voorzien.

Grensverleggende ecologie

Ecologie is meer dan een modewoord. Ecologie is meer dan een pluspunt op een verpakking. Ecologie is een levenswijze. Door bepaalde grenzen te verleggen, laten we deze ecologie toe in ons leven. Een mentaliteitswijziging is soms hard nodig.

Er zijn bepaalde firma’s die u, tijdens gespreksavonden of cursusdagen, de aanzet kunnen geven naar deze mentaliteitswijziging. Dit kan zowel voor inwoners van een gemeente zijn waar de eerste stappen in alternatieve onkruidbestrijding worden gezet, als voor de gemeente-arbeiders, scholen, verenigingen en zo verder.

Ecologie

Ecologie is een hot item. We merken meer en meer dat er iets aan de gang is met onze planeet. Oplossingen op wereldschaal zijn nodig, maar zoals een oud Vlaams spreekwoord zegt: “Als iedereen voor zijn eigen deur veegt, is de hele straat proper”. Als ieder van ons een beetje gerichter werkt naar een gezonde omgeving voor zichzelf, dan maken we één grote gezonde oppervlakte. Dit kan door het verminderen van sproeistof-gebruik, door het verminderen van het gebruik van kunstmest, maar ook door een aantal ingrepen in de tuin die als doel hebben het onderhoud te verminderen, te vergemakkelijken en zo verder.

“Maar is een ecologische tuin aanleggen anders dan een wilde tuin?”
Een veelgestelde vraag, en het antwoord is neen! Ecologie heeft niets te maken met verwildering, de natuur buiten controle laten evolueren of een door onkruid overwoekerde tuin. Ecologie houdt wel in dat er bij onderhoud of aanleg rekening gehouden wordt met omgeving, eigenschappen van planten, natuurlijke groeimiddelen en zo verder.

Ecologie is een wetenschap die onderdeel is van de afdeling biologie. Ecologie is de studie die gerelateerd is aan een beter milieu. Een beter milieu dat we samen kunnen opbouwen.